Flight Activity History (UAL4457)

動態日誌
需要搜尋 UAL4457 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 起飛 到達 飛行時間
2017年 04月 27日 E145紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 14:54 EDT 16:21 EDT 已排班
2017年 04月 26日 E145紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 14:59 EDT 16:26 EDT 取消
2017年 04月 25日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 16:12 EDT 18:11 EDT 取消
2017年 04月 24日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 19:43 EDT 21:09 EDT 1:26
2017年 04月 23日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 15:24 EDT 16:58 EDT 1:33
2017年 04月 22日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 15:19 EDT 17:01 EDT 1:42
2017年 04月 21日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 14:50 EDT 16:32 EDT 1:42
2017年 04月 20日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 17:08 EDT 18:43 EDT 1:34
2017年 04月 19日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 15:02 EDT 16:39 EDT 1:37
2017年 04月 18日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 14:54 EDT 16:23 EDT 1:29
2017年 04月 17日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 14:53 EDT 16:33 EDT 1:40
2017年 04月 16日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 14:43 EDT 16:35 EDT 1:52
2017年 04月 15日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 14:56 EDT 16:23 EDT 1:26
2017年 04月 14日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 14:52 EDT 16:20 EDT 1:27
2017年 04月 13日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 15:05 EDT 16:38 EDT 1:33
2017年 04月 12日 E135紐華克自由國際機場 ()藍草機場 () 14:50 EDT 16:24 EDT 1:34
註冊用戶(註冊免費而且快捷!)可以看到4 months的歷史記錄。 加入