Flight Activity History (AFR688)

動態日誌
需要搜尋 AFR688 1998年以來的完整歷史嗎? 現在購買,一小時內即可收到。
日期 機型 出發地 目的地 起飛 到達 飛行時間
2017年 10月 22日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:40 CEST 17:03 EDT 已排班
2017年 10月 21日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:51 CEST 16:50 EDT 8:59
2017年 10月 20日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:52 CEST 16:52 EDT 9:00
2017年 10月 19日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:48 CEST 16:37 EDT 8:49
2017年 10月 18日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:57 CEST 16:59 EDT 9:02
2017年 10月 17日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 14:37 CEST 17:49 EDT 9:12
2017年 10月 16日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:51 CEST 16:50 EDT 8:59
2017年 10月 15日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 14:03 CEST 16:59 EDT 8:56
2017年 10月 14日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:53 CEST 16:45 EDT 8:52
2017年 10月 13日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:47 CEST 16:39 EDT 8:52
2017年 10月 12日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 14:03 CEST 16:52 EDT 8:49
2017年 10月 11日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:48 CEST 16:43 EDT 8:55
2017年 10月 10日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:56 CEST 16:40 EDT 8:44
2017年 10月 09日 B772巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:52 CEST 16:46 EDT 8:54
2017年 10月 08日 B77W巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 13:57 CEST 16:57 EDT 9:00
2017年 10月 07日 B77W巴黎-夏尔·戴高乐机场 ()哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 () 14:10 CEST 17:08 EDT 8:58
註冊用戶(註冊免費而且快捷!)可以看到4 months的歷史記錄。 加入